Comparteix:

Òrgans de govern

Els òrgans de govern d'UPC Alumni són la Junta directiva, el president/a i el vicepresident/a.

 

Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de direcció i coordinació d'UPC Alumni, on estan representats els clubs UPC, els centres docents i el Consell de l'Estudiantat.

Membres nats:

 • Daniel Crespo rector de la UPC.
 • Montserrat Guàrdia Güell, presidenta del Consell Social de la UPC.
 • Josep M. Vilà, president d'UPC Alumni.
 • Núria Garrido, vicepresidenta d'UPC Alumni


Membres designats:

Representants UPC Clubs:

 • Maria Ollé, FIB Alumni.
 • Jordi Castells, CFIS Alumni.
 • Alejandro Cirera, ETSEIB Alumni.
 • Mireia Hernan, Club Dones Politècniques.

Representants dels centres docents:

 • Josep Pegueroles, ETSETB.
 • Pere Palà, EPSEM.
 • Xavier Roca, ESEIAAT.
 • Esther Real, ETSECCPB.

Representants d'entitats, empreses i institucions vinculades a la UPC:

 • Manuel Cermerón, Agbar.
 • Pilar Conesa, Anteverti.
 • Ana Bassat Orellana, b720 Fermín Vázquez.
 • Mónica Sala, Orange.

Representant del Consell de l’Estudiantat:

 • Jiahui  Jin Chen

Secretària: Maria Mercè Tàpies

 

Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l’òrgan executiu de coordinació de les activitats d’UPC Alumni.

Les funcions que té atribuïdes són:

 1.  Elaborar el pla estratègic i proposar-lo a la Junta Directiva perquè l’aprovi.
 2.  Elaborar la memòria anual d’activitats d’UPC Alumni i proposar-la a la Junta Directiva.
Està composta per:

a) El president d’UPC Alumni, Josep M. Vilà, que la presideix.

b) La vicepresidenta d’UPC Alumni, Núria Garrido.

c) Quatre membres del Consell de Direcció de la UPC, designats pel rector de la UPC.

d) La cap de la unitat UPC Alumni, Maria Mercè Tàpies, que n’és la secretària.

Junta Directiva

Reunió de la Junta Directiva.

"Estem convençuts que des d'UPC Alumni et podem oferir activitats i propostes diverses, com ara mantenir el contacte amb la Universitat, incrementar la teva xarxa de contactes o obrir-te noves possibilitats professionals", Josep M. Vilà, president d'UPC Alumni.

Unitat UPC Alumni

Cap d'UPC Alumni

 • Maria Mercè Tàpies Puig
 Telf. 93 401 68 29
 maria.merce.tapies[@]upc.edu

Servei de Carreres Professionals

 • Àngels Serrat Buesa (Coordinació)
         Telf. 93 401 77 50     
          angels.serrat[@]upc.edu
 • Juli Boned Gilabert
          Telf. 93 401 56 73       
           juli.boned[@]upc.edu

Comunicació 

 • Cristina Abilla Plaza (Tècnica)
         Telf. 93 401 56 72    
          maria.cristina.abilla[@]upc.edu
 • Núria Oller Mañé
          Telf. 93 401 63 12    
           nuria.oller.i[@]upc.edu

Administració

 • Cristina Soriano Sala
         Telf. 401 63 13

         cristina.soriano[@]upc.edu

     

     

Equip de suport

 • Jan Rosell Caba

         jan.rosell.caba[@]upc.edu

         Ambaixador de la xarxa UNICAT

Informació UPC Alumni

  info.alumni[@]upc.edu

  93 401 63 12