Comparteix:

Espai UPC Alumni: un element clau per a la millora de l'ocupabilitat

29/04/2021

Un espai de relació i una xarxa de comunicació per afavorir les oportunitats de cerca i millora laboral dels alumni de la UPC.

Una universitat no és només una institució que imparteix docència de formació superior amb una estructura, unes infraestructures acadèmiques i de serveis, uns programes d'estudis, un personal docent i investigador, sinó que també en formen part les persones titulades (alumni) pel fet que l'èxit o el fracàs d'aquestes persones és un indicador amb clara correlació amb el valor i la qualitat de la institució acadèmica de referència. En aquest sentit, el Programa d'Orientació Personalitzada GPS, Guia Personalitzada de Serveis aprovat pel Consell de Govern de la UPC vol ser un element cabdal per ajudar als estudiants en la seva orientació acadèmica i aportar elements per a la seva orientació professional.

La idea central de la creació d'aquest "Espai UPC Alumni", aprovat recentment pel Consell de Govern de la nostra universitat, és la construcció d'un espai de relació i una xarxa de comunicació que ha de permetre mantenir el contacte de les persones titulades amb la universitat d'origen i també entre elles. Es tracta d'afavorir la formació permanent i constant de les persones titulades mitjançant xerrades, conferències, trobades, cursos i qualsevol altre element que permeti assolir aquest objectiu. El fet de pertànyer a una xarxa d'aquesta naturalesa ajuda a fer que les persones titulades puguin tenir millors eines d'ocupabilitat, beneficis acadèmics, professionals i socials, incentivant instàncies d'actualització i desenvolupament professional i personal. La idea clau és que la formació no acaba amb la graduació, sinó que tal vegada no ha fet més que començar...

Per tal d'afavorir l'ocupabilitat dels estudiants s'han de crear els espais i els elements adequats per fer-ho. Una primera acció és potenciar les connexions entre estudiants i persones titulades, ja que aquestes poden col·laborar en activitats d’orientació per a l’ocupació, tallers d‘orientació professional, possible accés a  pràctiques, facilitar el contacte per a l’accés a l’ocupació i moltes altres accions en benefici dels estudiants que s’organitzin per part dels serveis d’orientació de la universitat.

Una de les vessants importants pot ser l'emprenedoria com a element important per impulsar la creativitat i la participació en projectes innovadors que cristal·litzin en realitats d'innovació tecnològica. Els clubs vinculats als centres docents (clubs "territorials") són elements clau, ja que són els mateixos Alumni els qui prenen la iniciativa i promouen i dinamitzen totes aquestes accions.

Una segona acció és articular una Borsa de Treball ben estructurada i connectada, per tal que empreses i institucions puguin presentar les ofertes d'ocupació ben perfilades i els estudiants i els alumni puguin aprofitar les oportunitats d'accés o de millora de la seva ocupació. Cal tenir en compte que el grau d'inserció laboral és un element que es fa servir en els rànquings de valoració de les universitats i l'atenció a aquest tema forma part de la responsabilitat social universitària, que la UPC vol exercir plenament mitjançant UPC Alumni.

I finalment, una tercera acció és promoure trobades de networking entre empreses i institucions d'un determinat sector o àmbit i persones interessades en les activitats que s'ofereixen. Les empreses i institucions estan interessades en la captació de talent i cal facilitar espais de trobada que facilitin el contacte entre els agents involucrats.

UPC Alumni segueix fidel al seu compromís fundacional d'afavorir l'ocupabilitat d'estudiants i alumni i seguirem millorant eines, recursos i activitats per assolir tots aquests objectius.