Comparteix:

Tian Weijia, nova presidenta del Chapter Alumni Xina

Tian Weijia serà la presidenta del Chapter Alumni Xina

Els chapters, clubs internacionals, són representacions locals de la Universitat que tenen l’objectiu d’agrupar els alumni presents en un territori i potenciar-ne el treball en xarxa.

Tian Weijia és doctora en Arquitectura per la UPC i professora associada a la Universitat de Tongji (Escola d’Arquitectura i Planificació Urbana). S’ha incorporat al Chapter Alumni Xina per donar un impuls al col·lectiu i generar espais de connexió entre els alumni desplaçats al país i els estudiants UPC que han tornat a la Xina per desenvolupar-hi la seva carrera professional.

 

The chapters are local representative bodies of the University that seek to connect the alumni in a region and enhance their networking.

Tian Weijia has a doctoral degree in Architecture from the UPC and is an adjunct professor at Tongji University (School of Architecture and Urban Planning). She has joined the Alumni Chapter China to give a boost to the group and to create spaces for connecting expatriate alumni in the country and UPC graduates who have returned to China to further their careers. She will be the chair of the Chapter.

Keywords
Alumni home